Финансови отчети

Финансови отчети

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.
Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г.
Отчети по облигационни емисии за четвърто тримесечие на 2023 г
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.
Отчет по облигационна емисия за трето тримесечие на 2023 г.
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
Отчет по облигационна емисия за второ тримесечие на 2023 г.
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.
Отчет по облигационна емисия за първо тримесечие на 2023 г.
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
Отчет по облигационна емисия за 2022 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г.
Годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г.
Отчет по облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2022 г.
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.- 1 2
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.
Отчет по облигационна емисия за трето тримесечие на 2022 г.
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.
Отчет по облигационна емисия за второ тримесечие на 2022 г.
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Индивидуален финансив отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Отчет по облигационна емисия за първо тримесечие на 2022 г.
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
Отчет по облигационна емисия за 2021 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. – 1 2 3
Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г.
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
Отчет по облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2021 г.
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г. – част 2
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. – част 2
Отчет по облигационна емисия за трето тримесечие на 2021 г.
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. – част 2
Отчет по облигационна емисия за второ тримесечие на 2021 г.
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г. – част 2
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г. – част 2
Отчет по облигационна емисия за първо тримесечие на 2021 г.
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. – част 2
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. – част 2
Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г. – част 1
Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г. – част 2
Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г. – част 3
Годишен финансов отчет за 2020 г. – част 1
Годишен финансов отчет за 2020 г. – част 2
Годишен финансов отчет за 2020 г. – част 3
Отчет по облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2020 г.
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г. – част 2
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г – част 2
Отчет по облигационна емисия за трето тримесечие на 2020 г.
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г. – част 2
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г. – част 2
Отчет по облигационна емисия за второ тримесечие на 2020 г.
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. – част 2
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. – част 2
Отчет по облигационна емисия за първо тримесечие на 2020 г.
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. – част 1
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. – част 2
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. – част 1
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. – част 2
Отчет по облигационна емисия на консолидирана основа за 2019 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. – част 1
Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. – част 2
Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. – част 3
Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. – част 1
Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. – част 2
Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. – част 3
Отчет по емисия облигации на консолидириана основа към 31.12.2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
Междинен индивидуален финасов отчет към 31.12.2019 г.
Отчет по емисия облигации на консолидирана основа към 30.09.2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г. – част 1
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г. – част 2
Отчет по емисия облигации на консолидирана основа към 30.06.2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г. – част 2
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г. – част 1
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.- част 1
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г. – част 2
Отчет по емисия обилгации на консолидирана основа към 31.03.2019
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. – част 2
Междинен кондолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. – част 1
Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г.
Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2018г.-1 2 3 4
Отчет на емитент по облигационна емисия към 31.12.2018 г. (консолидирана база)
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Отчет на емитент по облигационна емисия към 31.12.2018 г.
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г.
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.
Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г.
Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2015 г.
Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2014 г.