История

ИСТОРИЯ

1954 г. – Основано е Модно облекло – Стара Загора

5 юли 1991 г. – Дружеството е регистрирано като дъщерно дружество на държавния производител на дрехи Stil, със седалище в Казанлък, Централна България. Основния му капитал е 2 753 хил. лв.

20 ноември 1991 г. – Дружеството е преобразувано в държавно дружество с ограничена отговорност с капитал 3,78 млн. лв.

22 март 1996 г. – Фирмата е преобразувана в държавно акционерно дружество

11 юли 1996 г. – Дружеството намалява абонаментния си капитал на 9 139 хил. лв. от 9 179 хил. лв.

1999 – Модно пблекло АД е приватизирано

24 юли 2000 г. – „Моно Облекло“ АД е делегирано от Българска фондова борса (символ на акции: MODOB)

16 май 2014 г. – Компанията премества седалището си в столицата на България от Стара Загора

18 Юни 2015 – Дружеството променя наименованието си на Загора Фининвест АД

16 Ноември 2016 – Компанията премества седалището си в Стара Загора

29 Март 2017 г. – Дружеството успешно пласира емисия корпоративни облигации