Общи събрания

Общи събрания

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 30.06.2024 г.
Покана и материали за ОСА 1 2
Протокол от ОСО – 11.03.2024 г. и Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК.03.2024
Покана за извънредно общо събрание на облигационерите – 11.03.2024
Протокол от редовно общо събрание на акционерите от 30.06.2023 г. и Списък с присъствали акционери
Покана за редовно общо събрание на акциоенрите – 30.06.2023 г. – 1 2 3 4 5
Протокол от редовно общо събрание на акционерите от 28.06.2022 г. и Списък с присъствали акционери
Покана за редовно Общо събрание на акционерите – 28.06.2022 г. 1 2 3
Протокол от Общо събрание на облигационерите – 16.09.2021 г.
Покана за Общо събрание на Облигационерите – 16.09.2021 г.
Протокол от ОСА от 29.06.2021 г. и Списък с присъствали акционери
Покана за редовно Общо събрание на акционерите – 29.06.2021 г.
Материали – ОСА 29.06.2021 – част 1
Материали – ОСА 29.06.2021 – част 2
Материали – ОСА 29.06.2021 – част 3
Материали – ОСА 29.06.2021 – част 4
Материали – ОСА 29.06.2021 – част 5
Протокол от ОСА 2020 г.
09.04.2019 г. – Протокол от ОСО на втора дата
09.04.2019 г. – Списък на присъствалите облигационери на ОСО
29.03.2019г. – Протокол от ОСО първа дата
11.03.2019 г. – Покана за свикване на ОС на облигационерите
16.07.2018 г. – Протокол от ОСА и Списък на присъствалите акционери